İnegöl Belediye Meclis Toplantısı      
 
  İnegöl Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’ın, 02/11/2017 tarihli Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi nedeniyle İnegöl Belediye Başkanlığı makamı boşalmıştır.
 
  5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda İnegöl Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanı’ nı seçmek üzere Belediye Meclis toplantı salonunda 08/11/2017 Çarşamba günü saat 15:00’te toplanması Valilik Makamınca uygun görülmüştür.
 
  5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 45. Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak söz konusu toplantıya, Belediye Meclis Üyelerinin katılmaları gerektiği hususu 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’ nun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur.